hình ảnh Tẩy Đường Yihua

Tẩy Đường Yihua

Giá: liên hệ

Công thức hóa học: Na2S2O4
Ngoại quan: Tẩy đường có dạng bột tinh thể trắng; không mùi hoặc có mùi khí SO2 nhẹ
Quy cách: 50kg/thùng
Xuất xứ: China

ỨNG DỤNG

   -Tẩy đường được dùng trong công nghiệp dệt nhuộm
    -Tẩy đường được dùng làm thuốc tẩy, chẳng hạn như trong việc tẩy bột giấy, cotton, len, da, chất thuộc da màu vàng và đất sét.
    -Tẩy đường  có thể dùng để xử lý nước, lọc khí, làm sạch và tẩy gỉ.
    -Trong công nghiệp in ấn, chất này còn dùng trong các ngành liên quan đến da, gỗ, polyme, ảnh chụp và nhiều thứ khác nữa.
    -Trong sinh học, Natri đithionit dùng trong các thí nghiệm lý sinh như là một cách làm giảm thế khử của dung dịch
    -Trong địa học, Natri đithionit dùng trong việc thu hồi dầu tăng cường hóa học để làm ổn định các polyme poliacrylamit tránh khỏi sự biến chất cơ bản khi có mặt sắt.
   -Nó còn dùng trong các ứng dụng môi trường để truyền mặt có Eh thấp xuống lòng đất để khử các chất ô nhiễm như crom.


G