Tin Tức Mới Nhất

Một số quy định về xử lý nước thải y tế

Một số quy định về xử lý nước thải y tế

Nguồn nước thải từ các bệnh viện, phòng khám có thể là nguyên nhân làm lây lan dịch bệnh. Hệ thống xử lý nước sinh hoạt tr...

Xem thêm
Giải pháp xử lý nước cấp cho doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử

Giải pháp xử lý nước cấp cho doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử

Hiện nay, nhà nước không cho phép các doanh nghiệp sản xuất được tự ý khai thác và sử dụng nước ngầm do lượng nước ngầm trên to...

Xem thêm
Tầm quan trọng của hóa chất xử lý nước ngành thủy sản là gì?

Tầm quan trọng của hóa chất xử lý nước ngành thủy sản là gì?

Môi trường nước quyết định đến 50% thành công của vụ nuôi, xử lý nước là bước quan trọng và không thể bỏ qua trong nuôi trồng t...

Xem thêm
G